Tävlingar med hund

Tävlingar av olika slag

Svenska Brukshundklubben erbjuder flera olika tävlingsgrenar. Dessa är agility, bruksprov, rallylydnad, lydnadsklass, drag, IPO, IPO-R samt utställning och exteriörbeskrivning. Utöver nämnda tävlingsgrenar finns även greyhound racing, men då krävs det att man har antingen en greyhound eller en whippet i sin ägo.

Agility kräver mycket av både hund och förare. De ska tillsammans övervinna en hinderbana, gärna på så kort tid som möjligt och utan fel. Agility handlar om precision, fart och acceleration och kräver mycket träning. Det anordnas många olika tävlingar, både officiella och inofficiella, och det finns många titlar att vinna. Hundarna indelas i olika storleksklasser från small till large och man kan tävla antingen individuellt eller i lag.

Bruksprovet innehåller dels ett lydnadsmoment och dels ett specialmoment som du själv har valt. Bruksprovet sker på både appellplan samt i skogen. Specialmomenten du kan välja mellan är spår, sök, rapport, patrull och skydd. Det första momentet, lydnadsmomentet, är obligatoriskt. Apellklassen är den lägsta klassen och momenten är grundläggande som att gå fot och apportering.

Rallylydnad handlar inte om fart och fläkt. Det handlar istället om att hunden ska köra en bana enligt dina, kartläsarens, anvisningar. För varje tre till fem meter finns anvisningar på skyltar om momentet som ska utföras. Rallylydnad kräver stort samarbete som kommer ur lång och enträgen träning. Denna tävlingsform passar både stora och små hundar.

Utställningar och exteriörbeskrivningar är lika viktigt som populärt. Utställningarna är ett viktigt verktyg för hundrasernas fortlevnad. Svenska Brukshundsklubben har avelsansvar och arbetar medvetet för rastypiska hundar. Hundarna bedöms därför utifrån rasstandarden. Varje år anordnas ungefär 100 utställningar över hela landet och därtill ett gäng inofficiella hundutställningar.

Om du vill hitta ytterligare information om olika tävlingar är Svenska Brukshundklubbens hemsida varmt att rekommendera. Är du istället intresserad av att lära dig mer om greyhound racing är Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund värt ett samtal.

tävlingar